[./index.html]
[./historie.html]
[./prestaties.html]
[./vliegduiven.html]
[./champagne.html]
[./kweekduiven.html]
[./methode.html]
[./contact.html]
[./links.html]
[Web Creator] [LMSOFT]
Webdesign & onderhoud: Aart Bakker - www.aartbakker.nl - info@aartbakker.nl - Tel: 06-21876094
Klaas Stegeman
Oude Rijksweg 625
7954 GN Rouveen
T: 0522-291715
E: info@klaasstegeman.nl
Probeer het zo gemakkelijk mogelijk te houden.

Klaas wil geen slaaf van de duiven zijn, daarom bestaan er ook geen ingewikkelde medische- en voerschema's.
Op medisch gebied gebeurd er, behalve de verplichte enting tegen paramixo, niets als daar geen aanleiding voor is. Als er een vermoeden bestaat dat er iets aan de hand is wordt de dierenarts, gebruikelijk Nanne Wolf, ingeschakeld en alleen als het vermoeden wordt bevestigd wordt er gekuurd. Het ruime hok draagt er aan bij dat ziektes door overbevolking uitgesloten is. Ook worden de hokken dagelijks schoongemaakt.

Er wordt klassiek weduwschap gespeeld met 24 doffers verdeeld over 2 afdelingen van 12. De duivinnen worden
geselecteerd als jong en als oude duif op nest op de natourvluchten. Alle vliegduiven mogen eenmaal daags hun training doen. Verplicht trainen hoeven de duiven niet, wel worden de ramen ca. 1.5 uur gesloten.
Ieder jaar worden ca. 50 jonge duiven gekweekt uit zowel de 10 kweekkoppels als uit de bewezen vliegduiven. De jonge duiven worden verduisterd.

Gevoerd wordt het Gerry-plus systeem van Versele Laga. Dit betekend begin van de week een eiwit arme lichtverteerbare voeding wat afhankelijk de verwachte zwaarte van het weekend halverwege de week wordt vervangen door een zwaardere meer vetrijke mengeling. De duiven mogen zoveel eten van het aangebodene als ze maar willen. Bij thuiskomst en op woensdag krijgen de duiven een gevitaminiseerde druivensuiker in de vorm van Vlietabo. Natuurlijk ontbreken ook niet de bijproducten als mineralen en grit op de hokken.

Omdat Klaas een normale baan heeft moest er een systeem bedacht worden goed voor de baas en voor de duiven, sinds de herstart is hier ook amper van afgewerken. Er is nog wel een poging gedaan om ook met duivinnen te spelen maar dit bleek geen meerwaarde te hebben, wel extra werk waar moeilijk de tijd voor te vinden was. Dat dit een goed systeem is blijkt wel uit de behaalde prestaties van afgelopen jaren, dat daar een strenge selectie bij hoort is ook duidelijk. Door de inbreng van de Van de Merwe duiven en de strenge selectie van de eigen duiven kwamen ondanks dat het systeem niet wijzigde de prestaties ook op een veel hoger plan.